Bà trùm trứng Ba Huân và con đường thành công gian nan

Lần đầu tiên phỏng vấn nghề nghiệp giữa Afamily và công ty TNHH trứng gia cầm Ba Huân, câu chuyện nối nghề giữ nghiệp này được chính người chủ nhân thổ lộ. Dưới đây là diễn biến câu chuyện phỏng vấn giữ chương trình và nữ chủ nhân bà Ba Huân. Người điều hành doanh…

trung ga ba huan
Bà trùm trứng Ba Huân và c ...
Lần đầu tiên phỏng vấn nghề nghiệp giữa Afamily và công ty TNHH trứng gia…